loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành hàng không Việt Nam / Đỗ Văn Nghề ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Hải, Vũ Thành Tự Anh

Tác giả : Đỗ Văn Nghề ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Hải, Vũ Thành Tự Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế-Luật

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [13], 172, cxiii tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 387.7409597

Chủ đề : 1. Cạnh tranh -- Việt Nam. 2. Hàng không thương mại -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25845
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25846 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top