loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Văn hóa Phật giáo trong đời sống người Việt Nam ở Đài Loan, Trung Quốc / Nguyễn Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [5], 176, [101] tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.895922

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người Việt Nam -- Đài Loan -- Đời sống tôn giáo -- Phật giáo. 3. Người Việt Nam -- Đài Loan -- Đời sống xã hội và tập quán. 4. Phật giáo và văn hóa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25829
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25830 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top