loading

Sách, tuyển tập

Ngã ba đường : tiểu thuyết / Lệ Tân Sitek

Tác giả : Lệ Tân Sitek

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 539 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041019072

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 304/2020
(VH 4411)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 305/2020
(VH 4412)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 306/2020
(VH 4412/1)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2863/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2864/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top