loading

Sách, tuyển tập

Chắp cánh tuổi thơ / Jack Canfield ... [và nh.ng. khác] ; First News biên dịch

Tác giả : Jack Canfield ... [và nh.ng. khác] ; First News biên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 151 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045891063

Số phân loại : 646.70083

Chủ đề : 1. Trẻ em -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 2. Trẻ em -- Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 178/2020
(B 325)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top