loading

Sách, tuyển tập

Quãng đời niên thiếu : tiểu thuyết / Mai Vui

Tác giả : Mai Vui

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 135 tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3772/A
(K08.19_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top