loading

Sách, tuyển tập

Yoga - thiền định = Raja - yoga. Q.2, Phương pháp tu giải thoát / Nawami

Tác giả : Nawami

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 173, v tr. ; 18 cm

Số phân loại : 294.3927

Chủ đề : 1. Thiền. 2. Yoga, Raja.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 V 1472
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 V 1477
Phục vụ đọc tại chỗ
Top