loading

Sách, tuyển tập

Đại cương triết học Trung Quốc / Nguyễn Huy Văn và Nguyễn Hiến Lê

Tác giả : Nguyễn Huy Văn và Nguyễn Hiến Lê

Nhà xuất bản : Cảo Thơm

Năm xuất bản : 1965-1966

Nơi xuất bản : Saigon

Mô tả vật lý : t. : tranh ảnh, chân dung ; 20 cm

Số phân loại : 181.11

Chủ đề : 1. Triết học Đông phương. 2. Triết học Trung Hoa.

Top