loading

Sách, tuyển tập

Five simple steps to perfect golf / Count Yogi

Tác giả : Count Yogi

Nhà xuất bản : Simon & Schuster

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xxxi, 142 tr. : tranh ảnh ; 20 cm

Số phân loại : 796.3523

Chủ đề : 1. Đánh gôn -- Quy tắc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 233/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top