loading

Sách, tuyển tập

L'Aventure de l'humanisme européen au Moyen-âge : IVè-XIVè siècle / Paul Renucci

Tác giả : Paul Renucci

Nhà xuất bản : Les Belles Lettres

Năm xuất bản : 1953

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 266 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 144

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa nhân văn. 2. Thời phục hưng -- Châu Âu. 3. Triết học -- Châu Âu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 144 R423
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top