loading

Sách, tuyển tập

L'Existentialisme et un humanisme / Jean-Paul Sartre

Tác giả : Jean-Paul Sartre

Nhà xuất bản : Nagel

Năm xuất bản : 1946

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 141 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 142.78

Chủ đề : 1. Sartre, Jean-Paul, 1905. 2. Nhà triết học -- Pháp -- Thế kỷ 20. 3. Thuyết hiện sinh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 386
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top