loading

Sách, tuyển tập

L'Architecture contemporaine en Allemagne 1970-1996 : 50 édifices / Gerd de Bruyn ; avec un avant-propose Wilfried Wang et un essaie Gerd Zimmermann

Tác giả : Gerd de Bruyn ; avec un avant-propose Wilfried Wang et un essaie Gerd Zimmermann

Nhà xuất bản : Inter Nationes

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Bonn

Mô tả vật lý : 135 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 720.43

Chủ đề : 1. Kiến trúc -- Đức -- 1970-1996 -- Sách tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 123/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top