loading

Sách, tuyển tập

Tạo việc làm cho người lao động qua đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam / Bùi Anh Tuấn

Tác giả : Bùi Anh Tuấn

Nhà xuất bản : Thống kê

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 155 tr. : biểu đồ ; 24 cm

Số phân loại : 331.12042409597

Chủ đề : 1. Đầu tư nước ngoài -- Việt Nam. 2. Tạo việc làm -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3683/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3684/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top