loading

Sách, tuyển tập

Histoire des Papes. T.3, De la révolutions francaise jusqu'à nos jours / Gaston Castella

Tác giả : Gaston Castella

Nhà xuất bản : Fraumunster S.A

Năm xuất bản : 1945

Nơi xuất bản : Zurich

Mô tả vật lý : 498 tr. ; 29 cm

Số phân loại : 262.13

Chủ đề : 1. Chế độ Giáo hoàng -- Lịch sử -- 1789. 2. Giáo hội Thiên chúa -- Lịch sử -- 1789.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 117/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top