loading

Sách, tuyển tập

/ Gustave Glotz ; avec la collab. de Robert Cohen

Tác giả : Gustave Glotz ; avec la collab. de Robert Cohen

Nhà xuất bản : Presses Universitaires de France

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : tr. ; 24 cm

Số phân loại : 938

Chủ đề : 1. Lịch sử cổ đại. 2. Hy Lạp -- Lịch sử -- Thế kỷ thứ 5 trước C.N. 3. Hy Lạp -- Văn minh -- Lịch sử -- Thế kỷ thứ 5 trước C.N..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 11/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top