loading

Sách, tuyển tập

Cours de mécanique rationnelle / Paul Janssens

Tác giả : Paul Janssens

Nhà xuất bản : Dunod

Năm xuất bản : 1967-1968

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : tr. ; 24 cm

Số phân loại : 531.01515

Chủ đề : 1. Cơ học phân tích.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 36/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 37/2001
(K09.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top