loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng về quyền con người của Jean - Jacques Rousseau - Đặc điểm và giá trị lịch sử / Nguyễn Thị Huỳnh Như ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Sinh Kế, Hà Thiên Sơn

Tác giả : Nguyễn Thị Huỳnh Như ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Sinh Kế, Hà Thiên Sơn

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 194

Chủ đề : 1. Khai sáng -- Pháp -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Nhà triết học -- Thế kỷ 18 -- Tóm tắt. 4. Nhân quyền -- Triết học -- Tóm tắt. 5. Triết học Pháp -- Thế kỷ 18 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25797
Phục vụ đọc tại chỗ
Top