loading

Sách, tuyển tập

Học tiếng Anh giao tiếp chỉ trong 30 ngày / Ramond Tsai ; Nguyễn Thành Yến dịch

Tác giả : Ramond Tsai ; Nguyễn Thành Yến dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 320 tr. : minh họa ; 23 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9786045869352

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm 30 chủ đề sát thực tế cuộc sống với nhiều từ vựng và câu thoại tiếng Anh thường gặp, nhằm giúp người đọc hiểu rõ văn hóa của người bản ngữ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 426/2020
(7119)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 427/2020 BH
(V 429)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top