loading

Sách, tuyển tập

Xin chào ngày xưa ấy. T.3 / Bát Nguyệt Trường An ; Đỗ Thu Thủy dịch

Tác giả : Bát Nguyệt Trường An ; Đỗ Thu Thủy dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 255 tr. : hình ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786045654224

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 303/2020
(VH 1617)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 304/2020
(VH 1618)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 305/2020
(VH 1619)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top