loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

An investigation of the English teaching progamme at primary school in Vietnam in relation to implementing a curriculum innovation / Khương Thị Bích Diệp ; Supervisors : Barbra McKenzie, Steven Pickford

Tác giả : Khương Thị Bích Diệp ; Supervisors : Barbra McKenzie, Steven Pickford

Nhà xuất bản : The University of Wollongong

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Wollongong, Australia

Mô tả vật lý : xii, 317 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.6521

Chủ đề : 1. Luận án -- Úc. 2. Tiếng Anh -- Dạy và học (Tiểu học). 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25801
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25802 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top