loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng về quyền con người của Jean - Jacques Rousseau - Đặc điểm và giá trị lịch sử / Nguyễn Thị Huỳnh Như ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Sinh Kế, Hà Thiên Sơn

Tác giả : Nguyễn Thị Huỳnh Như ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Sinh Kế, Hà Thiên Sơn

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 194, [61] tờ : bảng, chân dung màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 194

Chủ đề : 1. Khai sáng -- Pháp. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà triết học -- Thế kỷ 18. 4. Nhân quyền -- Triết học. 5. Triết học Pháp -- Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25795
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25796 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top