loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số bài toán ngược cho phương trình Parabolic phi tuyến / Võ Văn Âu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn

Tác giả : Võ Văn Âu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi, 87, [13] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình vi phân phi tuyến tính. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25785
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25786 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top