loading

Sách, tuyển tập

Đến với bài thơ hay / Quách Lan Anh

Tác giả : Quách Lan Anh

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 503 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049838651

Số phân loại : 895.92213

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 190/2020
(VH 3017)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 191/2020
(VH 3018)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top