loading

Sách, tuyển tập

Nỗi nhớ màu thanh thiên : tập truyện ký / Hà Thu Bình

Tác giả : Hà Thu Bình

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 214 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049727955

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Tộc người thiểu số trong văn học. 2. Truyện ký. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 152/2020
(VH 6053)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 153/2020
(VH 6054)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top