loading

Sách, tuyển tập

Bushido the soul of Japan : an exposition of Japanese thought / Inazo Nitobe ; with an introd. by William Elliot Griffis

Tác giả : Inazo Nitobe ; with an introd. by William Elliot Griffis

Nhà xuất bản : Kenkyusha

Năm xuất bản : 1939

Nơi xuất bản : Tokyo

Mô tả vật lý : 211 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 170.952

Chủ đề : 1. Bushido. 2. Đạo đức học -- Nhật Bản.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 806
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top