loading

Sách, tuyển tập

Bí mật tình yêu phố Angel. T.11 / Girlne Ya ; Nhật Mỹ dịch

Tác giả : Girlne Ya ; Nhật Mỹ dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 155 tr. : hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 129/2020
(VH 1724)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top