loading

Sách, tuyển tập

La Sagesse francaise : Montaigne-Saint Francois de Sales-Descartes-La Rochefoucauld-Pascal / Fortunat Joseph Strowski

Tác giả : Fortunat Joseph Strowski

Nhà xuất bản : Plon

Năm xuất bản : 1925

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 286 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 170

Chủ đề : 1. Đạo đức học -- Lịch sử. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 17 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 803
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top