loading

Sách, tuyển tập

Vang mãi lời Bác dặn / Nguyễn Văn Khoan

Tác giả : Nguyễn Văn Khoan

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 215 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Chủ tịch -- Việt Nam. 3. Đạo đức cách mạng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 71/2020
(4408)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top