loading

Sách, tuyển tập

La Logique du chef d'entreprise / J. Wilbois

Tác giả : J. Wilbois

Nhà xuất bản : Félix Alcan

Năm xuất bản : 1931

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : xii, 251 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 160

Chủ đề : 1. Luận lý học.

Top