loading

Sách, tuyển tập

The sorrow of war : a novel / Bao Ninh ; English version by Frank Palmos ; from the original translation by Phan Thanh Hao

Tác giả : Bao Ninh ; English version by Frank Palmos ; from the original translation by Phan Thanh Hao

Nhà xuất bản : Vintage

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : 217 tr. ; 20 cm

ISBN : 074939711X

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Dịch sang tiếng Anh. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Dịch sang tiếng Anh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LN 17/2020
(NV 2331)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top