loading

Sách, tuyển tập

Luật Phòng cháy và chữa cháy - Quy định chi tiết và chỉ đạo trọng tâm áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống

Tác giả : Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống

Nhà xuất bản : Lao động

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. : minh họa ; 28 cm

ISBN : 9786045961636

Số phân loại : 344.59705377

Chủ đề : 1. Phòng cháy -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 5124/2019
(PL 566)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 5125/2019
(PL 567)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top