loading

Sách, tuyển tập

Bác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 219 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046478614

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Di chúc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6749/2020
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6750/2020
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6751/2020
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top