loading

Sách, tuyển tập

Hệ tư tưởng Đức. T.1, Chương 1 : Phoi-ơ-bắc - Sự đối lập giữa quan điểm duy vật và quan điểm duy tâm / C. Mác, Ph. Ăng-Ghen

Tác giả : C. Mác, Ph. Ăng-Ghen

Nhà xuất bản : Sự thật

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 123 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Triết học Đức -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 3191
Phục vụ đọc tại chỗ
Top