loading

Sách, tuyển tập

Hãy cứ đi về phía nhân dân / Phạm Phương Thảo

Tác giả : Phạm Phương Thảo

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 295 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045844427

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hãy cứ đi về phía Nhân dân, ra mắt độc giả nhân đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân Thành phố, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 3149
Phục vụ đọc tại chỗ
Top