loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

An Empirical investigation into public efficiency and budgeting : the case of Tokyo local governments / Trần Thiện Vũ ; supervisor : Masayoshi Noguchi

Tác giả : Trần Thiện Vũ ; supervisor : Masayoshi Noguchi

Nhà xuất bản : Tokyo Metropolitan University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Tokyo, Japan

Mô tả vật lý : xi, 222 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 file điện tử

Số phân loại : 351.52

Chủ đề : 1. Chính quyền địa phương -- Nhật Bản. 2. Chính sách tài chính -- Nhật Bản. 3. Chương trình lập ngân sách -- Nhật Bản. 4. Hành chính công -- Nhật Bản. 5. Luận án -- Nhật Bản. 6. Ngân sách -- Nhật Bản. 7. Tài chính công -- Nhật Bản.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25764
Phục vụ đọc tại chỗ
Top