loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thermomagnetic convection in an inclined layer of ferromagnetic fluid

Tác giả : Phạm Gia Khánh

Nhà xuất bản : Swinburne University of Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Melbourne, Australia

Mô tả vật lý : xxix, 207 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519

Chủ đề : 1. Luận án -- Úc. 2. Toán học ứng dụng. 3. Vật liệu sắt từ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25755
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25756 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top