loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A study on the characteristics of the lithospheric mantle beneath central and southern Vietnam / Nguyễn Thế Công ; supervised by Kil Youngwoo

Tác giả : Nguyễn Thế Công ; supervised by Kil Youngwoo

Nhà xuất bản : Chonnam National University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Korea

Mô tả vật lý : x, 94 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 551

Chủ đề : 1. Địa chất học -- Việt Nam. 2. Luận án -- Hàn Quốc. 3. Thạch quyển -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25753
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25754 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top