loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng mô hình phân loại và dự đoán các chất ức chế bơm ngược P-Glycoprotein, Nora và ứng dụng trong việc sàng lọc các Chalcon có khả năng ức chế bơm Nora của Staphylococcus Aureus đa đề kháng thuốc / Ngô Triều Dủ ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo

Tác giả : Ngô Triều Dủ ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, [171] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 cuốn tài liệu bổ sung (215 tờ) + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Chalcones -- Nghiên cứu. 2. Hóa dược. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. P-glycoprotein -- Nghiên cứu. 5. Staphylococcus aureus -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25733
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25767
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25768 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top