loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng đạo đức của Khổng Tử : đặc điểm và ý nghĩa lịch sử / Phạm Thị Dinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Quốc, Phạm Đình Đạt

Tác giả : Phạm Thị Dinh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Anh Quốc, Phạm Đình Đạt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 200, [45] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 181.112

Chủ đề : 1. Khổng Tử, 551-479 trước công nguyên -- Đạo đức. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Triết học Khổng Tử. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25725
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25726 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top