loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật về kiểm soát các thỏa thuận sử dụng giá để hạn chế cạnh tranh / Phạm Hoài Huấn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Nga, Trần Việt Dũng

Tác giả : Phạm Hoài Huấn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Nga, Trần Việt Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, [225] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.597083

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Luật cạnh tranh -- Giá cả -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25715
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25716 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top