loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả : Lê Văn Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Nhị Hà, Phan Minh Tiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 154, 34 tờ : bảng ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.12

Chủ đề : 1. Giáo viên tiểu học -- Quản lý -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trường tiểu học -- Quản lý -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25712
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25713 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top