loading

Luận án, luận văn

Đo đạc và tính toán phân bố liều photon trong xạ trị điều biến cường độ sử dụng các ngàm chuyển động độc lập (JO-IMRT) với hệ máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus / Dương Thanh Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đông Sơn, Trương Thị Hồng Loan

Tác giả : Dương Thanh Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đông Sơn, Trương Thị Hồng Loan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Photons -- Ứng dụng điều trị -- Tóm tắt. 2. Vật lý hạt nhân -- Tóm tắt. 3. Vật lý ứng dụng trong y học -- Tóm tắt. 4. Xạ trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25705
Phục vụ đọc tại chỗ
Top