loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đo đạc và tính toán phân bố liều photon trong xạ trị điều biến cường độ sử dụng các ngàm chuyển động độc lập (JO-IMRT) với hệ máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus / Dương Thanh Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đông Sơn, Trương Thị Hồng Loan

Tác giả : Dương Thanh Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đông Sơn, Trương Thị Hồng Loan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 127 tờ, [44] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Photons -- Ứng dụng điều trị. 3. Vật lý hạt nhân. 4. Vật lý ứng dụng trong y học. 5. Xạ trị. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25703
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25704 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top