loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị hướng đến quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững mang bản sắc địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long / Trương Quốc Sử ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Tứ, Đỗ Phú Hưng

Tác giả : Trương Quốc Sử ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Tứ, Đỗ Phú Hưng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 160 tờ, [43] tr., [55] tờ minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.1216095978

Chủ đề : 1. Nông nghiệp đô thị -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Phát triển bền vững -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 3. Quy hoạch đô thị -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 4. Quy hoạch vùng -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25700
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25701 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top