loading

Luận án, luận văn

Tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng = Similarity search in streaming time series / Bùi Công Giao ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tuấn Anh

Tác giả : Bùi Công Giao ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tuấn Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Công nghệ chuỗi -- Tóm tắt. 2. Khai thác dữ liệu -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25690
Phục vụ đọc tại chỗ
Top