loading

Sách, tuyển tập

Phong cách quần chúng của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn

Tác giả : Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 287 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

ISBN : 9786048921293

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890 - 1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1539/2020
(4417)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top