loading

Sách, tuyển tập

Sấm ký Trạng Trình & Nostradamus / Nguyễn Duy Hinh

Tác giả : Nguyễn Duy Hinh

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 1963

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 71 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 20 cm

Số phân loại : 133.32

Chủ đề : 1. Chiêm tinh. 2. Sấm Trạng Trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 NC 339
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top