loading

Sách, tuyển tập

Initiation à la médecine et à la magie en Islam / René Pottier

Tác giả : René Pottier

Nhà xuất bản : Fernand Sorlot

Năm xuất bản : 1939

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 122 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 133

Chủ đề : 1. Khoa học huyền bí. 2. Y học Ả Rập.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 329
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top