loading

Sách, tuyển tập

Irrational man : a study in existential philosophy / William Barrett

Tác giả : William Barrett

Nhà xuất bản : Doubleday

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : Garden City, N.Y.

Mô tả vật lý : 314 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 111.1

Chủ đề : 1. Hiện sinh thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 286
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top