loading

Sách, tuyển tập

La Philosophie et son passé / Emile Bréhier

Tác giả : Emile Bréhier

Nhà xuất bản : Presses Univ. de France

Năm xuất bản : 1950

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 146 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 109

Chủ đề : 1. Descartes, René, 1596-1650. 2. Triết học -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 255
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top