loading

Sách, tuyển tập

Comment je vois le monde / Albert Einstein ; trad. par Cros

Tác giả : Albert Einstein ; trad. par Cros

Nhà xuất bản : Flammarion

Năm xuất bản : 1949

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 258 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 081

Chủ đề : 1. Hòa bình. 2. Người Do Thái -- Diễn văn, tiểu luận, thuyết trình. 3. Vật lý học -- Diễn văn, tiểu luận, thuyết trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 205
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top